į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos programa

 

Rokiškio jaunimo centras kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos  bendradarbiavimo per sieną programos pojektą „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ (SocQuality) Nr. LLI-317.

Projektą iš dalies finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Bendras projekto finansavimas – 791256,20 Eur, Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 672567,74 Eur.

Visas projekto biudžetas, skirtas Rokiškio jaunimo centrui 94535,16 Eur, Europos regioninės plėtros fondo finansavimas –  80354,84 Eur, Rokiškio rajono savivadybės finansavims – 14 180,27 Eur.

Projekto trukmė 24 mėnesiai (2018-03-01–2020-02-29)

Projektas tikslas – pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę bei įgyvendinti socialinės aprėpties priemones neįgaliesiems, vaikams, jauniems žmonėms ir senjorams regionuose.

Planuojamos projekto veiklos:

1. Žiobiškio turistinės bazės foje ir laiptinių remontas, pastatų prieigų sutvarkymas.

2. Mažosios infrastruktūros (suoliukai, šiukšliadėžės) ir įrangos  įsigijimas. 

3. Esamų socialinių paslaugų tobulinimas ir naujų paslaugų  sukūrimas  rizikos grupės vaikams ir jaunimui, žmonėms su negalia. Socialinių bei gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, mokymai vaikams ir tėvams, integracija.

4. Vasaros stovyklų Žiobiškio turistinėje bazėje Rokiškio rajono vaikams bei tarptautinės stovyklos 2019 m. organizavimas.

5. Pasikeitimas patirtimi ir bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų, dirbančių su probleminių šeimų vaikais. 

Vadovaujantis projekto partneris – Žiemgalos planavimo regionas (LV), www.zemgale.lv

Projekto partneriai:

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla (LT), www.jomm.lt

Dobeles apskrities savivaldybė (LV), www.dobele.lv

Jaunjelgavos savivaldybės taryba (LV), www.jaunjelgava.lv

Viesites savivaldybė (LV), www.viesite.lv

Rokiškio jaunimo centras (LT), www.rjc.lt

Kretingos dienos veiklos centras (LT), www.kretingosneigalieji.lt

Auces savivaldybė (LV), www.auce.lv

Daugiau informacijos apie projektą:

www.latlit.eu, www.europa.eu

 

 Rokiškio Jaunimo Centras

 

Partnerių susitikimai

Veiklos

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-08-27