į pradžią turinys susisiekite  
Administracinė informacija » Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2017 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eur

2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1364 Eur

1155 Eur 

Mokytojai

6

340 Eur

316 Eur 

Sargai

3

301 Eur

401 Eur 

Kūrikai 3 304 Eur 449 Eur

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-04-23