į pradžią turinys susisiekite  
Administracinė informacija » Laisvos darbo vietos

KONKURSAS ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU METODININKO PAREIGOMS

Pedagoginė pareigybė: Metodininkas darbui su jaunimu.

Parašytas projektas. Darbuotojas bus priimtas dirbti gavus finansavimą projektui.

Darbas vyksta su 14–29 metų amžiaus jaunimu, taikant atvirojo darbo su jaunimu principus ir metodus. Darbuotojas nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas, skatina asmeninį ir socialinį jaunimo tobulėjimą, teikia jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose, vykdo pirminę prevenciją. Supažindina jaunimą su pozityviomis laisvalaikio leidimo veiklomis. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo įvairias prevencines, sveikatingumo, motyvacijos priemones (diskusijos, paskaitos, seminarai, renginiai, stovyklos, varžybos ir kt.) jaunimui.

Darbo vieta: Vytauto g. 20, Rokiškis;

Darbo krūvis: 20 valandų per savaitę (0,5 etato). Atlyginimas apie 363 Eur į rankas.

Darbo laikas: dirbame pirmadieniais–šeštadieniais nuo 12.00 iki 20.00 val. Jūsų darbo laikas būtų derinamas.

Darbo sutartis:  terminuota, 1 metai, nuo 2020 m. sausio 6 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas ir pedagogo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo, psichologo kvalifikacija.

Užsienio kalbos mokėjimas, vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavas automobilis būtų privalumas. 

Gyvenimo aprašymą prašome pateikti el. paštu jaunimocentras@rjc.lt iki 2019 m. lapkričio 29 d. 15.00 val.

Telefonas pasiteirauti 8 (458) 32732.

Pokalbiui bus pakviesti atrinkti pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.

 

Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami atrankos dieną.

 

 

 

KONKURSAS ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU METODININKO PAREIGOMS

Pedagoginė pareigybė: Metodininkas darbui su jaunimu.

Darbas vyksta su 14–29 metų  amžiaus jaunimu, taikant atvirojo darbo su jaunimu principus ir metodus. Darbuotojas nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas, skatina asmeninį ir socialinį jaunimo tobulėjimą, teikia jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose, vykdo pirminę prevenciją. Supažindina jaunimą su pozityviomis laisvalaikio leidimo veiklomis. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo įvairias prevencines, sveikatingumo, motyvacijos priemones (diskusijos, paskaitos, seminarai, renginiai, stovyklos, varžybos ir kt.) jaunimui.

Darbo vieta: Vytauto g. 20, Rokiškis;

Darbo krūvis: 40 valandų per savaitę (1 pareigybė). Atlyginimas apie 600 Eur į rankas.

Darbo laikas: pirmadieniais–šeštadieniais nuo 11.30 iki 20.00 val. (įskaičiuota 0,5 val. pietų pertrauka, 5 dienas per savaitę)

Darbo sutartis:  neterminuota, nuo 2020  sausio 6 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.Turėti aukštąjį išsilavinimą ir įgytą socialinių mokslų srities (socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos, edukologijos) kvalifikaciją;

1.2. turėti darbo patirties jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose;

1.3. būti susipažinus  su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašu, Rekomendacijomis dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo, Jaunimo centro įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis;

1.4. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

1.5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Gyvenimo aprašymą prašome pateikti el. paštu jaunimocentras@rjc.lt iki 2019 m. gruodžio 6 d.

Telefonas pasiteirauti 8 (458) 32732.

Pokalbiui bus pakviesti atrinkti pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.

Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami atrankos dieną.

 

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2019-11-21