į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Administracinė informacija » Nuostatai, tvarkos

Rokiškio jaunimo centre įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su jaunimu lankytojų skaičiavimo tvarkos aprašas

 

Gyventojų pajamų mokesčio dalies, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas 

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas

 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio jaunimo centre politikos įgyvendinimo  tvarkos aprašas

 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio jaunimo centre politika

 

Rokiškio jaunimo centro nuostatai

 

Rokiškio jaunimo centro darbo tvarkos taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro vidaus tvarkos taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovas

 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Rokiškio jaunimo centre tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro ugdymo proceso ir darbo su jaunimu organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro nuotolinio mokymo saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistema

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio jaunimo centre tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro stovyklų organizavimo tvarka

 

Rokiškio jaunimo centro darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

 

Rokiškio jaunimo centro direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir darbui su jaunimu veiklos vertinimo nuostatai

 

Rokiškio jaunimo centro konsultacijos organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

 

Atrankos mokytojo ir metodininko pareigoms užimti Rokiškio jaunimo centre organizavimo, priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. TS-212 dėl kompensavimo už keleivių ir mokinių vežimą tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro tarybos nuostatai

 

Rokiškio jaunimo centro dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos

 

 

 

​Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2021-01-20