į pradžią turinys susisiekite  
Eurodesk jaunimo informavimas ir konsultavimas

          

       
                              Nuo 2013 m. jaunimo centre veikia Eurodesk Lietuva informavimo ir konsultavimo taškas. Taškas yra dalis Europos jaunimo informacijos tinklo, kuris veikia 34 Europos šalyse ir teikia išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui apie mobilumą (studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę) tiek Lietuvoje, tiek Europoje, apie jaunuolių teises, laisvalaikio galimybes, socialinius iššūkius, finansinį raštingumą, sveikatą bei psichologinę pagalbą. 

_________________________________________________________________________________________________

Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorės vizitacija 
 

                                 Vasario 3 d. Rokiškio jaunimo centre online lankėsi Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė Viktorija Zujūtė. Susitikime dalyvavo metodininkės darbui su jaunimu Gitana Vošterytė ir Renata Baltrūnienė. Vizito metu buvo aptarti 2020 m. veiklos rezultatai, sėkmės ir nesėkmės, numatyti žingsniai, veiksmai kokybiškoms jaunimo informavimo, konsultavimo paslaugoms teikti. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-02-03