į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Mobilusis darbas su jaunimu

                                   

Aurelija Urbonienė                                             Samanta Juodelytė

 

Jaunimo darbuotojos mobiliajam darbui su jaunimu:

Aurelija Urbonienė mob. tel. Nr. +370 623 72 277, el. paštas aurelija.urboniene1986@gmail.com.

Samanta Juodelytė mob. tel. Nr. +370 620 77 006, el.paštas simokss@gmail.com

 

 

Mobilusis darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių.

Mobiliojo darbo tikslinė grupė – kaimiškoje vietovėje gyvenantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų.

 

Mobiliojo darbo tikslai:

Užmegzti santykį su jaunu žmogumi, orientuojantis į jauno žmogaus kasdienybę.

Pasiekti dėl gyvenamosios vietos mažiau galimybių turinčius jaunuolius.

Atstovauti jauno žmogaus interesus įvairioms institucijoms.

Tarpininkauti, derinant jauno žmogaus ir vietos bendruomenės interesus.

 

Mobilusis darbas unikalus tuo, kad:

Dalyvavimas veiklose nėra privalomas.

Ne jaunimas ateina pas mus, o mes einame pas jaunimą į „svečius“.

Veiklos jaunimui vykdomos ir organizuojamos atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius.

Sudarome galimybę tiesiog būti.

Renkamės ir buriamės ne tradicinėje jaunimo ugdymo(si) aplinkoje, bet jaunų žmonių susibūrimo vietose: viešose sporto aikštelėse, parkuose ir pan.

 

Paslaugos teikiamos: 

Pirmadieniais -  Panemunėlyje  

Antradieniais -   Pandėlyje
              Trečiadieniais -  Duokiškyje

Ketvirtadiniais - Juodupėje

Penktadieniais -  metodinė diena
              
               Darbo laikas su jaunimu: 16:00-20:00

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui G.Vošterytė, 2023-10-02