į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Mobilusis darbas su jaunimu » Mokymai, seminarai 2021 m.

____________________________________________________________________________

 

Mokymai „Bendradarbiavimas su bendruomenėmis mobiliajame darbe su jaunimu“

 

                        Gruodžio 20 ir 22 dienomis metodininkės darbui su jaunimu Kristina Balčienė ir Aurelija Urbonienė dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Bendradarbiavimas su bendruomenėmis mobiliajame darbe su jaunimu“. Pirmąją dieną buvo kalbėta, kas yra bendruomenė, apie jaunimo darbuotojo vaidmenį bendruomenės gyvenime. Dalyviai dalinosi gerosiomis ir mažiau gerosiomis patirtimis. Antrąją dieną vyko praktinė patirties pasidalinimo sesija su Klaipėdos rajono policijos ir atvejo vadybos atstovais. Mokymus vedė Gargždų atvirojo jaunimo centro  darbuotoja Deimantė Venckutė.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2021-12-23

_____________________________________________________________________________

 

Susitikimas su mobiliosiomis komandomis

 

                        Rugsėjo 23 d. mobiliojo darbo su jaunimu komanda susitiko su Pakruojo, Radviliškoo Kupiškio mobiliosiomis komandomis. Darbuotojai dalinosi gerąja patirtimi, aptarė su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduria mobiliajame darbe su jaunimu, aptarė tolimesnius bendradarbiavimo planus.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2021-09-24

_____________________________________________________________________________

 

5 modulių programa


                            Rugsėjo 7-10 dienomis mobiliojo darbo su jaunimu metodininkė Kristina dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose 5 modulių programos ( darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos) mokymuose. Mokymų tikslas - suteikti darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, jaunimo neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, būtinų darbui su jaunimu, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2021-09-13

______________________________________________________________________________

 

 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių tinklo susitikimas

 

                            Gegužės 13 dieną metodininkės darbui su jaunimu dalyvavo nuotoliniame Jaunimo reikalų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių tinklo susitikime. Susitikimo metu buvo įteikti jaunimo darbuotojų sertifikatai. Tinklo susitikimo metu JRD specialistės Eglė Došienė ir Gintarė Stankevičienė pateikė informaciją apie rengiamus konkursus, jų paskelbimo datas, finansavimą ir kitus aktualius klausimus. Susitikimo pranešėjai kalbėjo įvairiomis jaunimo darbuotojams aktualiomis temomis - prevencijos įrankiai, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos iššūkiai ir kt. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė Monika Paulauskaitė pristatė Erasmus + ir ESC programas.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-05-14

_____________________________________________________________________________

 

Įvadiniai mokymai jaunimo darbuotojams

 

                             Gegužės 5 d. metodininkė darbui su jaunimu Kristina Balčienė dalyvavo Jaunimo reiklaų departamento pris Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose įvadiniuose mokymuose. Mokymus vedė vyresniosios patarėjos Gintarė Stankevičienė,  Eglė Došienė. Dalyviai buvo supažindinti su jaunimo politika, darbo su jaunimu formomis, pagrindiniais dokumentais, rekomendacijomis, kuriais vadovaujasi jaunimo darbuotojai. Darbuotojos atsakė į dalyvių užduotus klausimus.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-05-06

______________________________________________________________________________

 

Susitikimas su Elektrėnų mobiliąja komanda

 

                                 Balandžio 29 d. mobiliojo darbo su jaunimu komanda nuotoliniu būdu susitiko ir bendravo su Elektrėnų mobiliąja komanda. Darbuotojos dalinosi gerąja patirtimi, aptarė su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduria mobiliajame darbe su jaunimu. Susitikimo metu buvo numatyti tolimesni bendradarbiavimo žingsniai, planai.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-04-30

______________________________________________________________________________

 

Mokymai „Mobilusis darbas su jaunimu pradedantiems“

 

                                  Kovo 22-23 d. metodininkė mobiliajam darbui su jaunimu Kristina Balčienė dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Mobilusis darbas su jaunimu pradedantiems“. Mokymų metu dalyviai susipažino su mobiliojo darbo su jaunimu tikslais, principais, įgyvendinimo etapais, aptarė praktinius ir organizacinius  aspektus apie darbą su bendruomene, įgyvendinimo etapus bei kokybės užtikrinimą. Mokymus vedė lektorius Nerijus Miginis.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-03-26

_____________________________________________________________________________

 

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos diskusija „Paauglystės iššūkiai“

 

                                   Kovo 15 dieną metodininkės su darbui su jaunimu dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo savižudybių ir smurto komisijos organizuotoje diskusijoje „Paauglystės iššūkiai“. Diskusijos metu darbuotojos galėjo giliau pažvelgti į Lietuvoje gyvenančių paauglių situaciją. Diskusijos ir pristatymų metu buvo aiškinamasi, ar Lietuvoje turime pakankamai išvystytą pagalbos paaugliams bei šeimoms, auginančioms paauglius, pagalbos ir paramos sistemą ir kokios pagalbos šiandien, labiausiai, reikia sprendžiant su paauglyste susijusius iššūkius.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-03-16

______________________________________________________________________________

 

Tinklo susitikimas

 

                               Vasario 10 dieną metodininkės darbui su jaunimu dalyvavo nuotoliniame Jaunimo reikalų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame atvirųjų jaunimo centrų ir edrvių tinklo susitikime. Susitikimo metu P. Godvadas pristatė tyrimo apie AJC/AJE poveikio kriterijaus rezultatus. JRD atstovės G. Stankevičienė ir E. Došienė apžvelgė AJC/AJE situaciją 2020 m., supažindino su 2021 m. metų planu, finansavimo konkursais. Teisininkas A. Jarošenko pristatė pagalbos galimybes jaunuoliams, turintiems problemų dėl skolų. Susitikimo metu jaunimo darbuotojai turėjo galimybę dirbti grupėse bei gauti individualias konsultacijas.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-02-10

_____________________________________________________________________________

 

Intervizijos

 

                               Nuo vasario mėnesio metodininkė darbui su jaunimu Aurelija Urbonienė dalyvavo intervizijose, jaunimo darbuotojų savipagalbos grupių procese. Intervizijų metu darbuotojai dalinosi patirtimi, analizavo atvejus, sprendė kylančius iššūkius ir kt.  Pirmuosius tris susitikimus interviziją lydėjo supervizoriai Laimonas Ragauskas.  Supervizoriai turi ilgametę patirtį ir galintys atliepti darbo su jaunimu iššūkius, savanorystės sritis ir kt. Šiuo metu grupė renkasi savo iniciatyva, norimu dažnumu.

 

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2021-04-01