į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos

Registracija į stovyklą!

 

2021 m. liepos mėn. organizuosime 7 dienų vaikų vasaros stovyklas Žiobiškio turistinėje bazėje 7–18 metų vaikams. Stovyklos I pamaina – liepos 11–17 d., II pamaina – liepos 24–30 d. 

Vaikų vasaros stovyklos edukacinė programa įgyvendinama iš projekto „Tapk 2“, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas. Projekto programa finansuojama Europos Sąjungos fondo lėšomis (finansuojama 30 proc. kelialapio kainos). Visa stovyklos kaina 175 Eur. Pritaikius 30 proc. kompensaciją – 122,50 Eur.

Kelialapio kaina:

Ne Rokiškio r. vaikams dalyvaujantiems stovyklos programoje – 122,50 Eur.

Rokiškio r. vaikams dalyvaujantiems stovyklos programoje – 91,00 Eur (papildomai finansuoja Rokiškio r. savivaldybės administracija);

Kiekvienoje pamainoje trims vaikams iš šeimų, gaunančių finansinę socialinę paramą ar gaunančių finansinę socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta negalia, imigrantams iš trečiųjų šalių (ne ES), turintiems papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą kelialapio kaina kompensuojama 95 proc. ir yra 8,75 Eur.

Užsiregistravusius kviečiame sudaryti sutartis: http://www.rjc.lt/stovykla/naujienos-390/lt/ (čia rasite stovyklos programą ir stovyklautojo atmintinę). Užpildytas ir pasirašytas (trijose vietose) sutartis nuskenuokite ir siųskite el. paštu sekretore@rjc.lt. Pinigus sumokėkite į atmintinėje nurodytą sąskaitą.

Informacija teikiama telefonu (8 458) 32 732.

 

 


Mokinių priėmimas

 

        Smalsius, kūrybiškus, norinčius pažinti dailės pasaulį pradinių klasių mokinius kviečiame lankyti dailės mokyklos pradinio ugdymo programos užsiėmimus. Vyresnius mokinius norinčius nuosekliai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius ir individualios kūrybos poreikius kviečiame lankyti dailės mokyklos 4 metų pagrindinio ugdymo programos užsiėmimus.

          Taip pat kviečiame lankyti pynimo iš vytelių, robotikos užsiėmimus.

          Informacija teikiama telefonu (8 458) 32 732, (8 620) 77 006.

          Sutartį dėl mokymosi dailės mokykloje galite sudaryti Rokiškio jaunimo centre rugpjūčio 23–31 d.

          Prašome vaiką registruoti čia: Registracija


DĖMESIO!

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (akt. red.) karantinas tęsis iki 2021 m. gegužės 31 d.

2021 m. gegužės 1–31 d. Jaunimo centre neformaliojo vaikų švietimo programos ir darbas su jaunimu organizuojami mišriu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Karantino laikotarpiu mokestis už užsiėmimus nerenkamas.

 


 

DAILĖS MOKYKLOS UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Nuo 2021 m. balandžio 12 d.

 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pažinimas ir raiška

mokyt. Arūnas Augutis

 

14.20–15.50 

(nuotoliniu būdu)     

 

14.20–15.50

(nuotoliniu būdu)

 

Dailės raiška mokyt. Ž. Vaičiūnas

14.20–15.50

(nuotoliniu būdu) 

 

     

1  klasė

 

14.30–15.30 Kompozicija, Tapyba

(mokyt. R Gailiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

15.30–17.30 Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

14.45–15.30 

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

15.30–16.00

Piešimas 

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

16.00–17.00 

Mokinių savarankiškas darbas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

 

14.30–15.00 Erdvinė plastika 

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

15.00–16.00 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

2  klasė

 

16.00–17.00 Piešimas, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

17.00–18.00

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

15.00–16.00 Tapyba, Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu

per Zoom)

16.00–19.30 

Mokinių savarankiškas darbas, 

konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu)

16.15–18.00 

Piešimas, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

14.30–15.15 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)

3, 4 klasė

 

16.00–16.30 

Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

16.30–18.15 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

4 kl.

17.30–19.00

Kompozicija 

(ind. val. Vestinai, Akvilei kontaktiniu būdu) 

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

15.30–16.30 

Kompozicija, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

16.30–19.15 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

 

 

 

 

 

 

15.50–16.20 

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu

per Zoom)

16.20–18.05 

Mokinių savarankiškas darbas, 

konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu)

4 kl.

18.00–18.45

Kompozicija 

(ind. val. Arnui kontaktiniu būdu) 

(mokyt. R. Gailiūnas)

18.00–18.45

Kompozicija 

(ind. val. Viktorijai kontaktiniu būdu)(mokyt. A. Augutis)

15.15–16.00 Dailėtyra 3 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)

16.00–16.45 Dailėtyra 4 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)