į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos

DĖMESIO!

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (akt. red.) karantinas tęsis iki 2021 m. balandžio 30 d.

2021 m. balandžio 1–30 d. Jaunimo centre neformaliojo vaikų švietimo programos ir darbas su jaunimu organizuojami mišriu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Karantino laikotarpiu mokestis už užsiėmimus nerenkamas.

 


 

DAILĖS MOKYKLOS UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Nuo 2021 m. balandžio 12 d.

 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pažinimas ir raiška

mokyt. Arūnas Augutis

 

14.20–15.50 

(nuotoliniu būdu)     

 

14.20–15.50

(nuotoliniu būdu)

 

Dailės raiška mokyt. Ž. Vaičiūnas

14.20–15.50

(nuotoliniu būdu) 

 

     

1  klasė

 

14.30–16.00 Kompozicija, Tapyba

(mokyt. R Gailiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

15.30–17.30 Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

14.45–15.30 

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

15.30–16.00

Piešimas 

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

16.00–17.00 

Mokinių savarankiškas darbas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

 

14.30–15.00 Erdvinė plastika 

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

15.00–16.00 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

2  klasė

 

16.00–17.00 Piešimas, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

17.00–18.30

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

15.30–16.30 Tapyba, Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu

per Zoom)

16.30–19.00 

Mokinių savarankiškas darbas, 

konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu)

16.00–18.00 

Piešimas, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

14.30–15.15 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)

3, 4 klasė

 

16.00–16.30 

Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

16.30–18.30 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

4 kl.

17.30–19.00

Kompozicija 

(ind. val. Vestinai, Akvilei kontaktiniu būdu) 

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

15.30–16.30 

Kompozicija, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu per Zoom)

16.30–19.30 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu būdu)

 

 

 

 

 

 

15.50–16.20 

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu

per Zoom)

16.20–18.05 

Mokinių savarankiškas darbas, 

konsultavimas

(2 mok. klasėje, kiti nuotoliniu

būdu)

4 kl.

18.00–18.45

Kompozicija 

(ind. val. Arnui kontaktiniu būdu) 

(mokyt. R. Gailiūnas)

18.00–18.45

Kompozicija 

(ind. val. Viktorijai kontaktiniu būdu)(mokyt. A. Augutis)

15.15–16.00 Dailėtyra 3 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)

16.00–16.45 Dailėtyra 4 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)