į pradžią turinys susisiekite  
Paslaugos

2017–2018 m. m. VšĮ Rokiškio jaunimo centre vyksta šie užsiėmimai:

 

 

Trukmė (val./sav.)

Mokestis (Eur)

Vieta

Finansavimas

Dailės mokykla

Rokiškio r. savivaldybės finansavimas

Pradinis ugdymas

4

8,00

Rokiškio jaunimo centras

Pagrindinis ugdymas

1 kl.

9

9,00

2 kl.

12

3 kl.

12

4 kl.

12

Neformaliojo švietimo užsiėmimai:

Pynimo iš vytelių būrelis

8

6,00

Rokiškio jaunimo centras

Medžio darbai

6

6,00

„Aš ir robotika“ 1 gr.

2

5,00

„Aš ir robotika“ 2 gr.

Meninė saviraiška (tapyba, kompozicija) suaugusiems

2

10,00

Robotika 1 gr.

2

0,00

Rokiškio jaunimo centras

Tikslinis ES fondų/valstybės finansavimas

Robotika 2 gr.

Kavoliškio mokykla-darželis

Robotika 3 gr.

Panemunėlio pagrindinė mokykla

Gamtos pažinimas

3

0,00

Rokiškio jaunimo centras

Keramikos meno pradžiamokslis

2

0,00

Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyrius

Dailės būrelis

4

0,00

Senamiesčio progimnazija

Pynimas iš vytelių spec. poreikių vaikams

3

0,00

Rokiškio pagrindinė mokykla

„Karklo vytelės paslaptis“

6

0,00

Panemunėlio pagrindinė mokykla

Į Rokiškio jaunimo centro neformaliojo švietimo užsiėmimus direktoriaus įsakymu priimami visi norintys mokiniai (vaikai, jaunimas, suaugusieji), pateikę sveikatos pažymėjimą ir sudarę sutartį.

 

VšĮ Rokiškio jaunimo centre vaikams ir suaugusiems organizuojamos edukacinės programos.

 

 

Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-04-03