į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Stovykla » Naujienos

______________________________________________________________________________

 

 

 

2023 m.  vaikų vasaros stovyklos edukacinė programa „Kurk, bendrauk, pažink“

  

                     Rokiškio jaunimo centras įgyvendina „TAPK2“ projekto, kurią vykdo Švietimo mainų fondas,   dalinai finansuojamą vaikų vasaros stovyklos edukacinę programą „Kurk, bendrauk, pažink“. I pamaina - 2023 m. liepos 7 – 13 d. (7 - 12 metų vaikai) ir II pamaina  - 2023 m.  liepos 16-22 d. (13 -18 metų). Vieta: Žiobiškio turistinė bazė. Pilna stovyklos kaina 250,04 Eur.  

                    36 vaikams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje  ir besimokantiems lietuvių kalba bei  1 vaikui, kuris yra užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių kilmės asmenų  vaikas ir nuolat gyvenantis  ne Lietuvos Respublikoje  arba  kuris mokosi Lietuvos Respublikoje ne lietuvių mokomąją kalba taikomas  30 proc. Europos Sajungos fondo finansavimas, stovyklos kaina -  175,00 Eur.  

              4 vaikams,  nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje,  taikomas 95 proc. finansavimas, stovyklos kaina  - 12,53 Eur, jei atitinka vieną iš žemiau esančių kriterijų: 

                    • yra iš šeimos, kuri iki Programos pradžios, gauna finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą; 

                  • yra  iš šeimos, kuri Programos laikotarpiu gauna finansinę socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

               • yra negalią turintis vaikas, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė ir patvirtino negalią; 

               • yra imigrantas iš trečiųjų šalių (ne ES), turintis papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis LR įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ar kitos ES šalies ir leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje. 

                   Dalyvauti stovykloje su TAPK2 projekto parama vienas vaikas gali vieną kartą 2023 m. vasaros laikotarpiu. 

          

 

Projekto aprašymas: 

 

Stovyklos metu kviesime vaikus naujoms patirtims, pažinimui, nuotykiams ir įspūdžiams. Į šių atradimų kupiną kelionę leisimės sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimo, tolerantiškumo ir pilietiškumo keliu. Vadovai sukurs draugišką ir saugią aplinką, kur kiekvienas vaikas būtų išgirstas, jaustųsi emociškai saugus, parinks tinkamus pagal amžių, grupę neformalaus ugdymo metodus,  išsiaiškins vaikų lūkesčius ir baimes.  Kiekvienas rytas prasidės šokio mankšta. Vaikai mokysis laikytis veiklos ir poilsio derinimo, formuosis asmens higienos, fizinius ir psichinius, sveikatai naudingus įpročius, mokės atpažinti savo emocijas, atsipalaiduoti. Laisvu laiku nuo programos veiklų stovyklautojai turės galimybę sportuoti šalia esančiame stadione, pabūti, pabendrauti vieni su kitais. Didesnis dėmesys sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti bus skiriamas sveikatos ir sporto dienose. Bus organizuojama išvyka pėsčiomis į netoliese esantį žolininkės  ūkį, kur mokysis atpažinti vaistažoles ir jas rinkti, susės į bendrą arbatos gėrimo ritualo ratą, mokysis pasigaminti žvakę iš tikro bičių vaško.  Sporto dieną ne tik aktyviai sportuos, bet ir mokysis pailsėti, atgauti jėgas. Vaikai bus mokomi būti atidūs Rokiškio rajono kraštovaizdžiui, kultūriniam paveldui, lietuvių seniesiems amatams. Vieną dieną vyks į išvyką po Rokiškio rajono apylinkes, aplankys įžymias istorines vietas, aplankys danielių ūkį, sudalyvaus kultūrinio paveldo programoje „Kaip kepama duona“. Viena diena bus skirta susipažinimui su 4 senųjų lietuvių amatų rūšimis: keramika, pynimu iš vytelių, vilnos vėlimu, medžio drožimu. Vaikai patys pasigamins darbelius, kuriuos eksponuos parodoje. Vaikų tolerancija bus ugdoma visos stovyklos metu, nes susirinks įvairių poreikių, pomėgių bendraamžiai, jiems reiks kartu gyventi, dirbti grupėse, atlikti užduotis komandose. Tolerancijos dienai parengtos užduotys ugdys požiūrį, kad visi esame skirtingi, bet  tokie pat lygūs žmonės. Žiobiškio miestelio pagrindinėje aikštėje vyks flashmob'as, kuris kvies gyventojus būti tolerantiškais žmonėmis.  Prie veiklų įgyvendinimo prisidės kūrybingi, aktyvūs savanoriai, bus kviečiami Visuomenės sveikatos biuro, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai, Rokiškio rajono amatininkai, menininkai, J.Kairio skautų draugovės nariai. Pasirinktas temas papildys viktorinos, Kahoot protmūšiai, organizuojami vakaro renginiai.  Kiekvienos dienos pabaigoje vyks refleksijos grupėse, kurių metu kiekvienas išsakys patirtus įspūdžius, nuotaikas, emocijas, pageidavimus, įsivardins pasiekimus, išmokimus, įgytas kompetencijas. Grupių įsivertinimo rezultatai bus aptariami tarp vadovų, savanorių. Kiekvieną dieną stovykloje vaikai turės galimybę atrasti kažką nauja savyje ar nuveikti tai, ko dar niekada nedarė.

 

Informacija teikiama telefonais: (8 458) 32732, (8 620) 77 006

 

Stovyklos programa

Stovyklautojo sutartis 

Stovyklautojo atmintinė

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2023-05-02

______________________________________________________________________________

 

Informacija apie 2022 m. vaikų vasaros stovyklą Žiobiškyje

 

                 

                    

                   Rokiškio jaunimo centras 2022 m. liepos 10 – 16 d. ir 2022 m. liepos 23–29 d. Žiobiškio turistinėje bazėje organizuoja vaikų vasaros stovyklą „Pažinimo vasara“ 7–18 metų vaikams. Stovyklos trukmė 7 dienos.

                        Vaikų vasaros stovyklos edukacinė programa įgyvendinama iš projekto „Tapk 2“, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas. Projekto programa finansuojama Europos Sąjungos fondo lėšomis (finansuojama 30 proc. kelialapio kainos). Visa stovyklos kaina 203 Eur. Pritaikius 30 proc. kompensaciją – 142,10 Eur. Kiekvienoje pamainoje dviems vaikams iš šeimų, kurios iki pamainos pradžios gauna finansinę socialinę paramą arba finansinę socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta ir patvirtinta negalia, imigrantams iš trečiųjų šalių (ne ES), turintiems papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje kelialapio kaina kompensuojama 95 proc. ir yra 10,15 Eur. Rokiškio r. vaikams, dalyvaujantiems stovyklos programoje, kaina gali būti sumažinta, jei bus gautas papildomas finansavimas iš Rokiškio r. savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programos.

Vaiko dalyvavimas Programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina einamųjų metų mokinių vasaros atostogų laikotarpiu.

                       Stovyklos temos – pilietiškumas ir tolerancija, sveika gyvensena. Stovyklos metu vaikai susipažins su Žiobiškio krašto istorija, keliaus po Laisvės kovų įamžinimo vietas, dalyvaus edukacinėse programose. Programos metu bus ugdomas požiūris, kad visi esame skirtingi, bet  tokie pat lygūs žmonės, piliečiai ir turime vienodas teises. Kiekvienas rytas stovykloje prasidės sveikatos valanda: mankšta stadione ar prie vandens telkinio. Vaikai mokysis laikytis dienos režimo, pailsės, įgys sveikos gyvensenos įgūdžių. Stovykloje vyks sportinės varžybos, linksmosios estafetės, orientacinės varžybos, kurių metu vaikai išmoks naudotis QR kodų programėle. Stovykloje bus organizuojamos meninės, kūrybinės veiklos. Vaikai susipažins su amatais, išbandys save muzikinėje veikloje. Vakarais bus organizuojamos linksmos, pramoginės veiklos, kurias vaikai įgyvendins komandomis, pasitelkdami savo kūrybą ir išmonę. Baigiantis dienai stovyklautojų grupėse vyks refleksija, kurios metu bus aptarti dienos įspūdžiai.

 

Informacija teikiama telefonu (8 458) 32732.

Programa

Sutartis I pamaina siųsti sekretore@rjc.lt, II pamaina - rokiskio.jc@gmail.com

Stovyklautojo atmintinė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2022-05-30