į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai
Valdymo struktūros schema

 
 
Darbuotojų sąrašas

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SĄRAŠAS

Įstaigos telefonas – (8 458) 32 732, mob. – (8 620) 77 006

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos/Kvalifikacinė kategorija

Elektroninio pašto adresas

1.

Sandra Čibinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės, robotikos mokytoja

pavaduotoja@rjc.lt

 

2.

Valdemaras Gužas

Ūkvedys

valdas@rjc.lt, info@rjc.lt

3.

Danguolė Lungytė

Sekretorė

sekretore@rjc.lt

4.

Vilma Blaževičienė

Buhalterė

buhalterija@rjc.lt

5.

Arūnas Augutis

Neformalaus švietimo mokytojas ekspertas (dailė)

arunas.augutis@gmail.com

araugutis@zebra.lt

6.

Raimondas Gailiūnas

Dailės vyresnysis mokytojas

raimondas56@gmail.com

7.

Žilvinas Vaičiūnas

Vyresnysis mokytojas (dailė)

zilvinasvaiciunas@gmail.com

8.

Regina Raišienė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė (pynimas iš vytelių)

raisieneregina@gmail.com

9.

Gitana Kubilienė

Metodininkė

rokiskiojc@gmail.com

 

10.

Aurelija Urbonienė

Vyr. specialistė darbui su jaunimu

rokiskiojc@gmail.com

 

11. Monika Varaneckienė Vyr. specialistė darbui su jaunimu rokiskiojc@gmail.com

12.

Sonata Grigaliūnienė

JGI koordinatorė

jgirokiskis@gmail.com
13. Rita Kriukelienė Soc. pedagogė

rokiskio.jc1@gmail.com

14.

Vidmantas Putra

Kiemsargis

 

15.

Gintautas Krasauskas

Sargas

 

16.

Aurimas Aukštuolis

Sargas

 

17.

Gintautas Krasauskas

Kūrikas

 

18.

Egidijus Kirstukas

Kūrikas

 

19.

Virgilijus Lasys

Kūrikas

 

20.

Virginija Anikanovienė

Valytoja

 

 

 
 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-08-30